เมล็ดพันธุ์ไทยคุณภาพดี
เทคนิคการปลูกแตงโมคุณภาพ 
FAMOUS BRAND 
MENU
ผู้ชม
วันนี้ 7
เมื่อวาน 450
ทั้งหมด 372,333
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 7
เมื่อวาน 451
ทั้งหมด 414,255
Calendar 
 เทคนิคการปลูกแตงโมคุณภาพ

ความต้องการของตลาด 
ต้องการแตงโมเนื้อแดงจัด เนื้อแน่น กรอบไส้ไม่ล้ม เปลือกบางแต่แข็ง สามารถทนทานต่อการขนส่งได้ดีผลผลิตที่ต้องการ

ผลแตงโมลูกใหญ่ ดก เนื้อสีแดงจัด เนื้อแน่น ไส้ไม่ล้มง่าย ผลทรงกลมรี มีสีเขียวสลับสีเขียวอ่อน เปลือกบางแข็ง ทนทานต่อการขนส่งได้ดี ความหวานสูง 13 –15 บริกซ์ เก็บผลผลิตไว้ได้เพิ่ม 5 - 7 วัน

การเพาะเมล็ด

1. นำเมล็ดแช่น้ำยาเร่ง  ความงอก (จิ๊บ) อัตรา 2 หยด / น้ำ 1 แก้ว (250 ซีซี ) แช่ทิ้งไว้  นาน 30 –45 นาที 

2. นำเมล็ดมาคลุกยาเอฟรอน หรือริดโอมิลเธมเซด       ป้องกันโรครา 

3. หยอดเมล็ดลงถาดเพาะลึก 1 – 1.5 ซ.ม  วางเมล็ดแบนราบกับพื้น แล้วกลบเบา ๆ  รดน้ำให้พอชุ่มวันละครั้ง (ใช้เมล็ดประมาณ 80 กรัม/ไร่)

เตรียมดิน

1. ระยะห่าง ระหว่างแถว 4– 5 ม.   ระหว่างต้น 1-1.5  

2. เตรียมดินรองก้นหลุม ปุ๋ย 15 – 15 – 15 
   หรือ 16 –16 - 26 อัตรา 1  ช้อนแกงผสมขี้ไก่ 1- 2    กะลา /หลุม เคล้าปุ๋ยกับดินก้นหลุม และกลบดินสูงจาก     ขี้ไก่อย่างน้อย 1 ฝ่ามือ 

3. โรยฟูราดานในอัตรา 1 ช้อน ชา / หลุม
   แล้วรดน้ำให้ชุ่ม ก่อนปลูก 1 วัน

การไว้ผล

ควรตัดยอดเมื่อแตงโมอายุ 18-20 วัน   แล้วเลี้ยงเถา 3-4 เถา/ต้น ควรเริ่มไว้ลูกข้อที่ 13-15 ไว้ 2-3 ลูก / ต้น   ถ้าเป็นการปลูกไม่ตัดยอด ควรไว้ลูกข้อที่ 18-20 นับจากข้อโคนต้น


การให้ปุ๋ยทางดิน
Ø    อายุ 7-10 วัน หลังแตงโมมีใบจริง 2 – 3 ใบ ใส่ปุ๋ยสูตร 25-7-7 อัตรา 3 – 5 กรัม / หลุม ใส่ห่างจากโคนต้น 10 ซ.ม.
Ø    อายุ 13-15 วัน ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 (ดินร่วน) หรือ 13-13-21 (ดินทราย)    ผสมสูตร 15-0-0 หรือ 21-0-0 อัตรา 5:1 โดยใส่หลุมละ 1 กำมือ ใส่ห่างจากต้น 25 ซ.ม.
Ø    อายุ 22-25 วัน ใส่ปุ๋ยสูตร 20-20-0 อัตรา 2 กำมือ/หลุม ห่างจากโคนต้น 30 ซ.ม. เพื่อเลี้ยงเถาและเร่งการติดผล
Ø    อายุ 40-42 วัน หลังจากแตงโมผลใหญ่เท่าไข่ไก่ แล้วให้ใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 ผสม 15-0-0 ในอัตรา 4:1 โดยใส่หลุมละ 2 กำมือ ห่างจากโคนต้น 30-40 ซ.ม. อย่าใส่ปุ๋ยซ้ำรอยเดิม
Ø   อายุ 50-52 วัน    ใส่ปุ๋ยสูตร 0-0-60   ผสม 15-0-0 อัตรา 1:1 โดยน้ำหนักหลุมละ 1 กำมือ แล้วรดน้ำตาม ต้องควบคุมปริมาณน้ำให้ลดลงช่วงก่อนตัดแตง 7-10 วัน   และควรงดการให้น้ำก่อนตัด 2-3 วัน เพื่อให้แตงโมมีสีแดงเข้ม ความหวานสูง


หมายเหตุ
 1.การเกิดอาการเถาแตก เกิดจากหลายสาเหตุ   เช่น ขาดธาตุโบรอน , เชื้อรา, ใช้สารฮอร์โมน เอ็น เอ เอ มากเกินไป หรือใส่ปุ๋ย 0-0-60 มากเกินไป รวมกับการใช้น้ำมากเกินไป หรืออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
2. การลดอาการผ้าใบหรือใบเผือมากเกิน ถ้าเกิด
 - ช่วงก่อนติดลูกจะทำให้ดอกฝ่อ ไม่ติดลูก
- ช่วงหลังติดลูกจะทำให้แตงคุณภาพเนื้อไม่ดี เนื้อไม่แดง ไม่หวาน ให้ใช้ปุ๋ยเกร็ด 0-52-34 ฉีดทางใบ
การจัดการและการดูแลรักษาโรคและแมลง
1.       ระยะเริ่มปลูก
Ø    ฉีดพ่น คาร์เบนคาซิมหรือแมนโคเซ็บ เพื่อป้องกันการเกิดโรครา
Ø    ฉีดพอสซ์, แอสเซ็นท์, ไดคาร์โซลหรือแจคเก็ต กำจัดหนอนและเพลี้ยไฟ
Ø    ฉีดพ่น แคลเซียม-โบรอน, ซอร์บาสเปรย์หรือบีพลัส บำรุงต้น ป้องกันโคนแตก
Ø    ฉีดพ่น ดีซ, ก๊อตหรือไบโพลาน เพื่อบำรุงต้นให้สมบูรณ์ ป้องกันการขาดธาตุอาหาร
Ø    ฉีดพ่น เกอร์มาร์หรือไซโตเจน เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโต ช่วยเพิ่มการแตกแขนง เร่งการเจริญเติบโต
 
2.       ระยะแตงโมเริ่มทอดยอด
Ø    ฉีดพ่น แอนทราโคล, แมนโคเซ็บ, ซูมิเล็กซ์, เคอร์เซทเอ็ม-8 หรือริโดมิล MZป้องกันและกำจัดโรคใบจุด, ใบกรอบ,ราน้ำค้าง และโรคแอนแทรกโนส
Ø    ฉีดพ่น พอสซ์, แอสเซนท์, ไดคาร์โซลหรือแจคเก็ต กำจัดหนอนและเพลี้ยต่างๆ
Ø    ฉีดพ่น ดีซ, ก๊อต หรือไบโพลาน เพื่อทำให้ต้นแข็งแรงทำให้ยอดแตงโมเดินเร็วขึ้น
Ø    ฉีดพ่น เกอร์มาร์หรือไซโตเจนผสมจิ๊บ เพื่อสร้างแขนง และเร่งการยืดยอดแตงโม
 
3.       ระยะก่อนออกดอก
Ø    ฉีดพ่น แอนทราโคล, แมนโคเซ็บ, ซูมิเล็กซ์, เคอร์เซทเอ็ม-8 หรือริโดมิล M  ป้องกันและกำจัดโรคใบจุด,ใบกรอบ,ราน้ำค้าง และโรคแอนแทรกโนส
Ø    ฉีดพ่น พอสซ์, แอสเซนท์,ไดคาร์โซล หรือแจคเก็ต กำจัดหนอนและเพลี้ยต่างๆ
Ø    ฉีดพ่น ก๊อตหรือดีซ เพื่อสร้างความสมดุลย์ให้กับต้นแตงโมเพื่อการออกดอก
Ø    ฉีดพ่น เกอร์มาร์ หรือไซโตเจน เพื่อบำรุงต้นสะสมอาหารก่อนการออกดอก
Ø    ฉีดพ่น ปุ๋ยทางใบสูตร 15-30-15 หรือสูตรใกล้เคียง เพื่อการสะสมอาหาร
 
4.       ระยะดอกบาน
Ø    ฉีดพ่น แอนทราโคล,ซูมิเล็กซ์ หรือเคอร์เซทเอ็ม-8 เพื่อป้องกันกำจัดโรครา
Ø    ฉีดพ่น ไบโอแอ็คทีฟ หรือเกอร์มาร์ เพื่อเสริมสร้างและบำรุงดอก
Ø    ฉีดพ่น ดีซ หรือก๊อต เพื่อบำรุงดอกทำให้ดอกแตงโมสมบูรณ์ติดผลง่าย
Ø    ฉีดพ่น แคลเซียม-โบรอน, ซอร์บาสเปรย์ หรือบีพลัส ทำให้ติดผลง่ายดอกแข็งแรง
 
5.       ระยะติดผลเล็ก-ระยะขยายขนาดผล
Ø    ฉีดพ่น แอนทราโคล,ซูมิเล็กซ์ หรือริโดมิล MZ เพื่อป้องกันกำจัดโรคทางใบ
Ø    ฉีดพ่น พอสซ์, แลนเบท หรือแจคเก็ต เพื่อกำจัดหนอนเจาะผลและหนอนชอนใบ
Ø    ฉีดพ่น แคลเซียม-โบรอน เพื่อสร้างเนื้อทำให้เนื้อแน่น มีน้ำหนัก
Ø    ฉีดพ่น ดีซ หรืออาหารเสริม เพื่อสร้างเนื้อทำให้ผลแตงโมมีคุณภาพดี
Ø    ฉีดพ่น เกอร์มาร์หรือสาหร่ายทะเล เพื่อขยายเนื้อทำให้เนื้อแน่น น้ำหนักเพิ่ม
 
6.       ระยะก่อนเก็บผลประมาณ 2-3 อาทิตย์
Ø    ฉีดพ่น แอนทราโคล, ซูมิเล็กซ์ หรือเคอร์เซทเอ็ม-8 เพื่อรักษาโรคทางใบ
Ø    ฉีดพ่น พอสซ์หรือแลนเนท กำจัดหนอนชอนใบและหนอนไถเปลือกแตงโม
Ø    ฉีดแคลเซียม-โบรอน เพื่อสร้างเนื้อทำให้เนื้อแน่นสีแดงเข้ม
Ø    ฉีดพ่นปุ๋ยทางใบสูตร 7-12-40 หรือสูตรใกล้เคียง เพื่อเพิ่มความหวานและทำให้เนื้อแน่นกรอบ น้ำหนักดี
Ø    ฉีด ดีซหรืออาหารเสริม เพื่อทำให้ต้นแตงโมสมบูรณ์ ส่งเสริมการสร้างเนื้อทำให้เนื้นแน่น มีคุณภาพ
 
หมายเหตุ การป้องกันแตงโมไส้แตกให้ได้ผลดีที่สุด ต้องใช้ธาตุอาหารพวกแคลเซียมโบรอน อย่างสม่ำเสมอ ( ประมาณ 5 ครั้ง/ 1 การปลูก )
 
ความต้องการของตลาด ติดผลดก  ผลทรงกลมรี ผิวสีเขียวเข้ม สลับลายเส้นสีดำ เปลือกบางแต่แข็ง เนื้อสีแดงจัดรสหวาน เนื้อแน่น กรอบ ไส้ไม่ล้มง่ายแม้จะเก็บผลผลิตไว้นาน ทนทานการขนส่ง ต้านทานโรคได้ดี น้ำหนักผลเฉลี่ย 4-5 กก.อายุการเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 60-65 วันหลังหยอดเมล็ด


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

เทคนิคการปลูกแตงโม 
การผลิตแตงโมเพื่อให้ได้คุณภาพตามตลาดต้องการ สิ่งสำคัญต้องดูแลรักษาดี คือ ใส่ปุ๋ยทางดินให้เพียงพอ ดูแลเรื่องการให้น้ำ และทำการจัดโปรแกรมการใช้สารเคมีและปฏิบัติตามโปรแกรมควรทำการฉีดพ่นป้องกันจะมีผลดีกว่าปล่อยให้โรคหรือแมลงระบาด ซึ่งจะทำให้การปลูกแตงโมไม่ประสบความสำเร็จตามที่หวัง ซึ่งหลายคนกำลังประสบอยู่
 การใช้สารเคมีที่ปรากฏคำว่า “หรือ” ให้เลือกใช้สารตัวใดตัวหนึ่ง ส่วนสารกำจัดแมลงและสารกำจัดโรคพืชไม่ควรฉีดพ่นสารชนิดเดียวกันเกิน 2 ครั้ง เนื่องจากจะทำให้โรคและแมลงเกิดการดื้อยา ทำให้การใช้ยาไม่ได้ผล การฉีดพ่นควรฉีดในช่วงเช้าๆ หรือตอนเย็น จะได้ผลดีที่สุด
 
อาหารเสริม คือ ธาตุอาหารที่ประกอบไปด้วย ธาตุ Ca,Mg, S, Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo และ Cl
 
ข้อแนะนำ การใช้สารเคมีควรปรึกษานักวิชาการเกษตร-ผู้รู้ หรือร้านค้าที่จำหน่ายเคมีเกษตรซึ่งมีอยู่ทั่วไป จะเป็นผลดีที่สุดเพื่อช่วยให้การผลิตแตงโมเป็นไปตามที่มุ่งหวัง
 ก่อนใช้สารเคมีทุกครั้ง ควรอ่านฉลากคำแนะนำก่อนการใช้ทุกครั้ง
 
1.อาหารเสริม ( แคลเซียมโบรอน )
 วิธีการใช้ ใช้ฉีดทุกระยะการเจริญเติบโต ตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเริ่มเก็บผล ช่วงที่สำคัญคือ ก่อนเอาดอก 10 วัน และหลังติดผลขนาดไข่ไก่
ผลที่ได้ เปลือกและเนื้อแตงโมแข็ง กรอบ น้ำหนักผลเพิ่มขึ้น ลดปัญหายอดตั้ง ไส้แตก ไส้ซึม เถาแตก
 
2.อาหารเสริม ( มีธาตุอาหารเสริมโดยเฉพาะ แมกนีเซียมสูงๆ )
วิธีการใช้ ฉีดหลังจากแตงโมมีผลขนาดไข่ไก่ทุก 7-10 วัน
ผลที่ได้ สามารถเก็บผลผลิตไว้ได้นาน เนื้อสีแดงจัด ไส้ไม่ซึม เพิ่มความหวาน สีผิวออกนวลเขียว
 
3.ปุ๋ยเกร็ด ( สูตร 16-8-24 หรือสูตรใกล้เคียง )
วิธีการใช้ ฉีดทางใบหลังแตงโมลูกขนาดไข่ไก่ ทุก 7-10 วัน
ผลที่ได้ ช่วยหยุดเถา หยุดยอด สร้างตาดอก ติดลูกดี ดกขึ้น ช่วยขยายผลแตงให้ใหญ่ขึ้น
 
4.การทำให้แตงโมติดลูก ต้องมีการให้น้ำอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงก่อนเก็บเกี่ยวประมาณ 10 วัน ช่วงดอกบานไม่ควรฉีดสารฆ่าแมลงซึ่งจะเป็นอันตรายต่อแมลงที่จะช่วยผสมเกสรและช่วงแตงโมติดลูกไม่ควรใช้ ปุ๋ย 46-0-0 หรือ 21-0-0 ( ปุ๋ยยูเรีย ) เพราะช่วงดังกล่าวถ้ามีปริมาณ ไนโตรเจนมากเกินไปจะมีผลทำให้แตงโมไส้แตกเมื่อเก็บเกี่ยว
 
5. การตัดยอด แตงโมอายุ 15-20 วัน มีใบจริง 3-5 ใบ ประมาณข้อที่ 5 แล้วเลี้ยงเถาหลัก 3 เถา/ต้น ไว้ผลข้อที่ 11 ขึ้นไป
Back
Share
 
เว็บสำเร็จรูป
×