เมล็ดพันธุ์ไทยคุณภาพดี
เทคนิคการปลูกแตงโมคุณภาพ
ผู้ชม
วันนี้ 34
เมื่อวาน 173
ทั้งหมด 375,432
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 36
เมื่อวาน 183
ทั้งหมด 398,337
    เทคนิคการปลูกแคนตาลูปเมล่อน

ระยะการเจริญ
เติบโตของพืช

อายุพืช

วิธีการ

หมายเหตุ

 

 

ขึ้นแปลง

1.ไถดินตากไว้ 1 - 2 อาทิตย์จากนั้นจึงไถพรวนเพื่อทำการยกแปลง
2.ไถยกแปลง หลังแปลงกว้าง 1 - 1.2 mร่องน้ำกว้าง 0.5 m
3.ใส่ปุ๋ยรองพื้นใช้ 15-15-15 อัตรา 40 ก.ก./ไร่,ปุ๋ย0-46-0อัตรา 20 ก.ก./ไร่  และปูนขาว อัตรา 50 ก.ก./ไร่หว่านบนหลังแปลง
4. เกลี่ยหลังแปลงให้เรียบ
5. คลุมแปลงด้วยพลาสติกดำ (พลาสติกกว้าง 1.2 m)

6.เจาะพลาสติกระยะระหว่างต้น50 cm. ระหว่างแถว 1 m. 1 แปลง ปลูก 2 แถว

ระบบน้ำขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของพื้นที่และต้นทุน

 

 

 

 

 

 

 

 

บ่มเมล็ด

1. นำเมล็ดพันธุ์บรรจุลงในถุงซิบที่เจาะรูลงแช่ในน้ำนาน 4ชั่วโมง
2. นำเมล็ดออกมาสลัดน้ำทิ้ง
3. ห่อด้วยผ้าที่พรมน้ำหมาดๆนำใส่ในถุงพลาสติกแล้วมัดปากถุง
4. บ่มในกล่องกระดาษ บ่มนาน 24 ชั่วโมง

เมื่อเมล็ดแคนตาลูปมีรากงอกยาวประมาณ 0.5 ซม.ก็สามารถนำไปหยอดในวัสดุเพาะกล้าต่อไป

ระยะกล้า

-8

หยอดเมล็ด

1.กรอกวัสดุเพาะลงในถาดเพาะ

2.นำเมล็ดที่รากงอกมาหยอด หลุมละ 1 เมล็ด
3. กลบหน้าหลุมด้วยวัสดุอีกครั้ง
4. รดน้ำที่ผสมสารป้องกันเชื้อรา

 

การดูแลหลังหยอดควรรดน้ำวันละ 2 ครั้ง ขึ้นอยู่กับความชื้นของวัสดุเพาะ

ระยะการเจริญเติบโตก่อนดอกบาน

0

ปลูก

1.ให้น้ำเพื่อดินมีความชื้นพอเหมาะแก่การย้ายปลูก

2. ใช้ไม้แทงหลุมลึก 10 - 15 ซม.
3. นำต้นกล้าที่เพาะในถาดมาปลูกในหลุมที่เตรียมไว้อายุต้นกล้าที่เหมาะสมสำหรับย้ายปลูกคือ8- 10วัน หรือใบจริงใบแรกขยายเต็มที่ก่อนย้ายปลูก 1 - 2 วัน ให้ฉีดพ่นยาสารป้องกันโรคและแมลงให้กับต้นกล้า ช่วงเวลาที่เหมาะสม 15.00น. เป็นต้นไปเพราะถ้าหากปลูกในช่วงแดดแรงอาจทำให้ต้นกล้าตายได้

5

ทำค้าง

ใช้ไม้ค้างปักต้นละ 1 อัน แล้วใช้เชือกผูกปลายไม้เป็นคู่ไขว้กันและมีไม้ราวผูกยึดเป็นแนวยาวระหว่างไม้ค้างแต่ละหลัก

7

พ่นสารเคมีครั้งที่ 1

พ่นสารป้องกันโรคและแมลง

 

13

ให้ปุ๋ยครั้งที่ 1

ให้ปุ๋ยเพื่อเร่งการเจริญเติบโต

ปุ๋ย 15 - 15 - 15 : 46-0-0 อัตราส่วน 3:1

14

พ่นสารเคมี ครั้งที่ 2

พ่นสารป้องกันโรคและแมลง

 

15

แต่งแขนงครั้งที่ 1

โดยตัดแขนงที่ต่ำกว่าแขนงที่ 9ออก

 

17

มัดยอดครั้งที่ 1มัดยอดของต้นแคนตาลูปไว้กับหลัก

 

19

มัดยอดครั้งที่ 2มัดยอดของต้นแคนตาลูปไว้กับหลัก

 

20

ให้ปุ๋ยครั้งที่ 2ให้ปุ๋ยเพื่อเร่งการเจริญเติบโต

ปุ๋ย 15 - 15 - 15

21

1. มัดยอดครั้งที่ 3

2. พ่นสารเคมีครั้งที่ 3

 1.มัดยอดของต้นแคนตาลูปไว้กับหลัก

2. พ่นสารป้องกันโรคและแมลง

 

22

แต่งแขนง ครั้งที่ 2

โดยตัดแขนงที่ต่ำกว่าแขนงที่ 9ออก

 

24

มัดยอดครั้งที่ 4

 มัดยอดของต้นแคนตาลูปไว้กับหลัก

 

ระยะการเจริญเติบโตหลังดอกบาน

25

1. ดอกเริ่มบาน
2. แต่งแขนง ครั้งที่ 31. ดอกตัวเมียในแขนงที่ 9 เริ่มบาน

2. โดยให้เหลือแขนงที่ 9-13ไว้ แขนงที่ต่ำกว่าข้อที่ 9 และสูงกว่าข้อที่13ให้ตัดออก

 

28

พ่นสารเคมี ครั้งที่ 4

พ่นสารป้องกันโรคและแมลง

 

30

เริ่มห่อผล

เมื่อผลมีขนาดเท่าไข่ไก่ ให้เลือก 1 ผลที่ดีที่สุดไว้ ใช้เชือกฟางมัดที่ขั้วผลแล้วมัดเชือกฟางอีกด้านกับราวค้างและใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ห่อผลเพื่อไม่ให้แมลงวันทองเจาะผล

 

32

มัดยอดครั้งที่ 5  มัดยอดของต้นแคนตาลูปไว้กับหลัก

 

34

ให้ปุ๋ยครั้งที่ 3เพื่อเพิ่มขนาดผลปุ๋ย 13-13-21

35

พ่นสารเคมี ครั้งที่ 5

พ่นสารป้องกันโรคและแมลง

 

38

1. แต่งแขนงครั้งที่ 4
2. เด็ดยอด

1. แต่งแขนงที่อยู่สูงกว่าผลที่ห่อไว้ออกให้หมดจนถึงยอด
2. เด็ดยอดเพื่อหยุดการเจริญเติบโตทางด้านลำต้น

 

42

พ่นสารเคมี ครั้งที่ 6

พ่นสารป้องกันโรคและแมลง

 

44

ให้ปุ๋ยครั้งที่4

เพื่อเพิ่มขนาดผลและความหวาน

ปุ๋ย 13-13-210-0-60อัตราส่วน 1:4

55

เริ่มเก็บผล

 

 

 

 

 

Back
Share
 
เว็บสำเร็จรูป
×